आमच्याविषयी प्रभाग रचना मनपा एकत्रित नकाशा
विजयी उमेदवारांची यादी
उमेदवाराप्रमाणे मतदानाचा तपशील
  
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 1-9
NMMC RO1
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 10-18 ,  21-23
NMMC RO2
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 19-20 ,  24-25 ,  27-33
NMMC RO3
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 26-26 ,  34-43
NMMC RO4
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 44-52 ,  55-55 ,  69-69
NMMC RO5
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 53-54 ,  56-56 ,  58-65 ,  77-77
NMMC RO6
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 57-57 ,  66-68 ,  70-76 ,  78-78
NMMC RO7
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 79-89
NMMC RO8
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 90-100
NMMC RO9
 
निवडणूक निर्णय अधिकारी
प्रभाग 101-111
NMMC RO10
 
नवी मुंबई महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१५ - निकाल प्रभाग १ ते १११
नवी मुंबई महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक -२०१५ मतदानाच्या दिवशी सुट्टी जाहीर करणे / सवलत देणबाबत आदेश
मतदान केंद्रनिहाय मतदार संख्या
जात वैधता प्रमाणपत्र नामनिर्देशन पत्रासोबत सादर करण्याची अट शिथिल केल्याबाबत
महानगरपालिका निवडणुकांसाठी उमेदवारांनी करावयाच्या खर्चाची मर्यादा
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांमध्ये नामनिर्देशन पत्रासोबत जोडावयाच्या शपथपत्रामध्ये कोणत्याही रकान्यात माहिती न भरल्यास करावयाच्या कार्यवाहीबाबत
------
मतदार यादी मधुन नाव शोधण्यासाठी सहाय्य
एस एम एस वापरुन नाव शोधण्यासाठी सहाय्य
उमेदवार व मतदारांना महत्वाच्या सूचना
ओळखपत्रांबाबत मतदारांना आवाहन
आरक्षण तक्ता
महत्वाचे दूरध्वनी
 
      © Navi Mumbai Municipal Corporation General Election 2015 (नवी मुंबई महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१५)
Website developed by - Ultimate ITPL