आमच्याविषयी प्रभाग रचना मनपा एकत्रित नकाशा
अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध
प्रभाग निहाय अंतिम मतदार संख्या
इच्छुक उमेदवारांनी नामनिर्देशनपत्र दाखल करताना सोबत जोडावयाची कागदपत्रे
नामनिर्देशन पत्राचा नमुना व इतर फॉर्म
नवी मुंबई महानगरपालिका सावात्रिक निवडणूक - २०१५ , निवडणूक कार्यक्रम
प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध
------
मतदार यादी मधुन नाव शोधण्यासाठी सहाय्य
एस एम एस वापरुन नाव शोधण्यासाठी सहाय्य
उमेदवार व मतदारांना महत्वाच्या सूचना
ओळखपत्रांबाबत मतदारांना आवाहन
वृत्तपत्र बातम्या कात्रणे
आरक्षण तक्ता
महत्वाचे दूरध्वनी
 
      © Navi Mumbai Municipal Corporation General Election 2015 (नवी मुंबई महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०१५)
Website developed by - Ultimate ITPL